TH EN

หลักสูตร ครูแห่งศตวรรษที่ 21

EDU News

EDU Journal

EDU TV

รางวัล Ambassador for a Day 2021

ค่ายเทคโน ฯ อาสาเพื่อพัฒนาสังคม

การจัดนิทรรศการศิลปนิพนธ์ : The Secret Art

การมอบรางวัลอาจารย์ตัวอย่างเนื่องในวันครู และบุคลากรดีเด่นคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2564

การลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ ระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ มอ.ปัตตานี กับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี

EDU SAY HI EP2 รางวัลนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนในช่วง Covid-19 วิทยาเขตปัตตานี ประเภทห้องเรียนขนาดเล็ก

EDU Show case


ธนาคารสื่อการสอน

รายงานประจำปี

Template การเรียนการสอน

ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
  • 073-331301
  • 086-4892968

ติดตามข่าวสารจากเรา