หลักสูตร ครูแห่งศตวรรษที่ 21

EDU News

EDU Journal

EDU TV

MV. แสงศึกษาศาสตร์

รางวัลผลงานดีเด่นสาขาการบริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2564

รางวัล ผลงานดีเด่น สาขาสร้างสรรค์ สุนทรียะ และศิลปะ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี พ.ศ.2564

รางวัล อาจารย์ตัวอย่างดีเด่น ด้านกิจการนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี พ.ศ.2564

รางวัลจาก มูลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำปี 2564 ประเภท

การบรรยายหัวข้อ "รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทย"

EDU Show case


รายงานขั้นตอนการทำงาน

ธนาคารสื่อการสอน

รายงานประจำปี

Template การเรียนการสอน

ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
  • 073-331301
  • 086-4892968

สายด่วนคณบดี


  • รศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง (CV)
  • ekkarin.s@psu.ac.th
  • 089-811-4814, 073-331301