ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวและรายละเอียดการทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างเหมาโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

           ตามที่ได้มีประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน ตำบลทุ่งพลา อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ไปแล้วนั้น

           บัดนี้ คณะศึกษาศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวและรายละเอียดการทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างเหมาโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รายละเอียดดังประกาศแนบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรายงานตัว

Back

ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
  • 073-331301
  • 086-4892968

สายด่วนคณบดี


  • รศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง (CV)
  • ekkarin.s@psu.ac.th
  • 089-811-4814, 073-331301