การสำรวจการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 1/2564

ตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียน 1/2564  ในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ทำให้งดการเรียนการสอนในชั้นเรียน โดยใช้การเรียนการสอนผ่านออนไลน์ จึงได้ทำการสำรวจการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อรับข้อมูลความต้องการของนักศึกษาในการเรียนการสอนออนไลน์  สามารถ download เอกสารเพิ่มเติมที่นี่ : bit.ly/online_64

 

 

Back

ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
  • 073-331301
  • 086-4892968

สายด่วนคณบดี


  • รศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง (CV)
  • ekkarin.s@psu.ac.th
  • 089-811-4814, 073-331301