EDU EVENTS

โครงการสัมมนาหลังปฏิบัติการสอน ในสถานศึกษา 2 และ 3

โครงการสัมมนาหลังปฏิบัติการสอน ในสถานศึกษา 2 และ 3

โครงการสัมมนาหลังปฏิบัติการสอน ในสถานศึกษา 2 นักศึกษารห…

สัมมนาบุคลากรสายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์                               ประจำภาคการศึกษา ที่ 1/2567

สัมมนาบุคลากรสายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ ประจำภาคการศึกษา ที่ 1/2567

คณะศึกษาศาสตร์ กำหนดจัดสัมมนาบุคลากรสายวิชาการ ประจำภาค…

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ บุคลากรสายอำนวยการ

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ บุคลากรสายอำนวยการ

เพื่อการพัฒนาองค์กร ประจำปี 2567 “พัฒนาองค์กร (Organiza…

กิจกรรม EDU สู่ SCOPUS เส้นทางการตีพิมพ์นานาชาติ ฐาน ISI/SCOPUS

กิจกรรม EDU สู่ SCOPUS เส้นทางการตีพิมพ์นานาชาติ ฐาน ISI/SCOPUS

ในวันที่ 19 – 21 เมษายน 2567 สถานที่ โรงแรมอัลฟาฮ…

๑๓-๑๕ เมษายน ๒๕๖๗ เทศกาล” วันสงกรานต์ ” ปี๒๕๖๗

๑๓-๑๕ เมษายน ๒๕๖๗ เทศกาล” วันสงกรานต์ ” ปี๒๕๖๗

ขอให้ปีใหม่ไทยนี้เป็นปีที่ดีสำหรับทุกท่าน และครอบครัวมี…

ขอเชิญชวน.. คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป

ขอเชิญชวน.. คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป

เนื่องในวันสงกรานต์ ๒๕๖๗ เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิต ว…