news

EDU ENENS

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

(62)
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ บุคลากรสายอำนวยการ
เพื่อการพัฒนาองค์กร ประจำปี 2567 “พัฒนาองค์กร (Organization)...
(48)
PSU-TPSF สัญจร 2024
ขอเรียนเชิญคณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรม.. PSU-TPSF สัญจร...
(50)
ค่ายครู ม.อ. “ค่ายหักไม้เรียว ครั้งที่ 4”
ในวันที่ 20-23 เมษายน 2567 นี้ เรือของพวกเรา จะพาเหล่าน้องค่ายไปผจญภัยกันที่ไหนบ้าง น้อง...
19 เมษา
กิจกรรม EDU สู่ SCOPUS เส้นทางการตีพิมพ์นานาชาติ ฐาน ISI/SCOPUS
ในวันที่ 19 – 21 เมษายน 2567 สถานที่ โรงแรมอัลฟาฮัจย์...
13-15 เมษา
๑๓-๑๕ เมษายน ๒๕๖๗ เทศกาล" วันสงกรานต์ " ปี๒๕๖๗
ขอให้ปีใหม่ไทยนี้เป็นปีที่ดีสำหรับทุกท่าน และครอบครัวมีความสุขสดชื่น...
9 เมษายน สุขสันต์
Selamat Hari Raya Aidilfitri
تقبل الله منا ومنكم ตะก็อบบะ ลัลลอฮุ มินนา วะมินกุม “ขออัลลอฮฺทรงตอบรับการงานของเราและการงานของพวกท่าน” #EduPSU#คณะศึกษาศาสตร์#มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
9 เมษายน สรงน้ำพระ สงกรานต์
ขอเชิญชวน.. คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป
เนื่องในวันสงกรานต์ ๒๕๖๗ เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิต วันที่...
6 เมษายน
๖ เมษายน ๒๕๖๗ วันจักรี
วันรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่...
5-6 เมษายน
โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 2 (ประจำภูมิภาคใต้)
โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อหนุนเสริมกระบวนการนิเทศและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น...
5 เมษายน
๕ เมษายน ๒๕๖๗ ทรงพระเจริญ
วันคล้ายวันประสูติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา...
3 เมษา
TCAS 67 รอบที่ 3 Admission
รอบนี้เปิดรับทั้งน้อง ม.6 และน้อง ๆ เด็กซิ่วก็สมัครกันได้นะจ๊ะ พี่...
2 เมษายน
๒ เมษายน ๒๕๖๗ ทรงพระเจริญ
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า...
1 เมษา
โครงการอบรมพัฒนาวิทยฐานะ “หลักสูตรครูชำนาญการพิเศษ''
เปิดรับสมัคร วันนี้ ถึงวันที่ 9 เมษายน 2567 ท่านใดสนใจ...
30 มีนาคม
โครงการสัมมนาส่งเสริมสมรรถนะวิชาชีพครู สัมมนาหลังปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4
นักศึกษารหัส 63 ภาคการศึกษาที่ 2/2566 ในวันที่ 30 มีนาคม...
29 มีนาคม
𝕽𝖆𝖒𝖆𝖉𝖆𝖓 𝗸𝖆𝖗𝖊𝖊𝖒 𝟙𝟜𝟜𝟝
ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร เเละนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ร่วมละศีลอดพร้อมกันในเดือนรอมฎอน...
28 มีนาคม
การประชุมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์
เพื่อขับเคลื่อน TEAM TEACHING ระดับคณะ ในวันที่ 28...
25 มีนาคม
โครงการสัมมนาส่งเสริมสมรรถนะวิชาชีพครู สัมมนาหลังปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
นักศึกษารหัส 66 ในวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา...
24 มีนา
โครงการสัมมนาส่งเสริมสมรรถนะวิชาชีพครู ปฐมนิเทศก่อนปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4
นักศึกษารหัส 64 ภาคการศึกษาที่ 1/2567 ในวันอาทิตย์ที่...
23 มีนา
โครงการสัมมนาส่งเสริมสมรรถนะวิชาชีพครู ปฐมนิเทศก่อนปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3
นักศึกษารหัส 65 ภาคการศึกษาที่ 1/2567 ในวันเสาร์ที่...
13 มีนา วันสถาปนา
13 มีนาคม วันสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ด้วยในวันที่ 12 มีนาคม 2511 ได้มีพระบรมราชโองการประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์...